Archief voor 'Domeinnamen'

Link-building

Link-building is een belangrijk onderdeel van zoekmachine optimalisatie.
Back-links kunnen in hoge mate uw Google-ranking bepalen en dus de positie van uw website in de zoekmachines verbeteren.
Helaas zijn niet alle back-links goede links en in sommige gevallen kunnen back-links averechts werken.
Het Google ranking systeem is zo ontworpen dat er van uit wordt gegaan dat back-links op [...]

Wijziging procedure verhuizen .nl domein

Op 17 mei 2011 is de procedure voor het verhuizen van .nl domein gewijzigd.
Vanaf deze datum zal de verhuizing van een .nl domein veel sneller verlopen.
Wachtperiode van vijf dagen vervalt
In de nieuwe procedure is de wachtperiode van vijf dagen vervallen en wordt
de verhuizing van een .nl domein direct doorgevoerd wanneer een registrant de aanvraag
voor de [...]

Quarantaine van domeinnamen

Op het moment dat een .nl domeinnaam wordt opgeheven, krijgt u hierover bericht van de SIDN. Daarbij wordt melding gemaakt van de quarantaineperiode.

Quarantaine
Quarantaine houdt in dat na het opheffen van een domein deze voor een
bepaalde periode ‘wordt bevroren’ voordat het domein wordt vrijgegeven voor
nieuwe registratie.
In deze periode kan het domein niet door anderen geregistreerd worden. [...]

Wijzigingen in procedures .nl-domeinnamen

De registratie van .nl-domeinnamen door de SIDN gebeurt via het zogeheten
‘Domein Registratie Systeem’ (DRS).
Op 17 maart 2010 heeft SIDN een nieuwe versie van dit systeem in gebruik genomen.
Deze wijzigingen zijn vooral te merken voor de bedrijven die domeinnamen registreren maar ook voor de houder van een domeinnaam zijn er enkele veranderingen merkbaar.

Formulieren
Met de invoer van [...]

« Oudere blogs