Quarantaine van domeinnamen

Op het moment dat een .nl domeinnaam wordt opgeheven, krijgt u hierover bericht van de SIDN. Daarbij wordt melding gemaakt van de quarantaineperiode.


Quarantaine

Quarantaine houdt in dat na het opheffen van een domein deze voor een
bepaalde periode ‘wordt bevroren’ voordat het domein wordt vrijgegeven voor
nieuwe registratie.
In deze periode kan het domein niet door anderen geregistreerd worden.

Domeinnamen met een .nl of .be extensie hebben een quarantaineperiode die veertig dagen duurt.
Andere extensies hanteren soms afwijkende perioden of hebben geen quarantaineperiode.Waarom is de quarantaineperiode ingevoerd

Wanneer u zelf het initiatief heeft genomen om de domeinnaam op te heffen,
of wanneer deze om een andere redenen is opgeheven,
maar u het domein bij nader inzien toch wilt blijven gebruiken, kunt u de
domeinnaam binnen de quarantaineperiode opnieuw laten registreren.
De quarantaine voorkomt dus dat anderen de domeinnaam direct na opheffing kunnen claimen.


Uit quarantaine

Bent u de eigenaar van een domein dat in quarantaine staat dan kunt u deze door de elke registrant uit quarantaine laten halen.
Doorgaans zijn hier wel extra kosten aan verbonden.