Wijziging procedure verhuizen .nl domein

Op 17 mei 2011 is de procedure voor het verhuizen van .nl domein gewijzigd.
Vanaf deze datum zal de verhuizing van een .nl domein veel sneller verlopen.

Wachtperiode van vijf dagen vervalt

In de nieuwe procedure is de wachtperiode van vijf dagen vervallen en wordt
de verhuizing van een .nl domein direct doorgevoerd wanneer een registrant de aanvraag
voor de verhuizing van een .nl domein indient bij de SIDN.

De verhuizing van een .nl domein kan nu dus in enkele uren een feit zijn!