Handleiding verhuizen Wordpress website

Hieronder kunt u een handleiding vinden voor het handmatig verhuizen van een Wordpress website naar een andere hosting account.
In de onderstaande handleiding gaan we er van uit dat de URL naar de website die gemaakt is met
Wordpress niet wijzigt.

Er is ook een handleiding beschikbaar voor het automatisch verplaatsen van een Wordpress website.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een Wordpress plugin.

De procedure om een Wordpress website te verhuizen is de volgende:

  • Download alle bestanden van de website via een ftp programma naar uw eigen computer
  • Maak een dump van de database die door Wordpress gebruikt wordt
  • Upload de bestanden van de website naar de nieuwe omgeving
  • Importeer de database dump in een nieuwe database
  • Pas het Wordpress configuratie bestand aan met de gegevens van de nieuwe hosting omgeving1. Download alle bestanden van de website via een ftp programma naar uw eigen computer.

Een gratis ftp programma kunt u downloaden via de onderstaande link:
http://filezilla-project.org/download.php

Om een ftp verbinding te maken met uw hosting account heeft u de hostname, de ftp gebruikersnaam en het ftp wachtwoord nodig (het poort veld kunt u doorgaans leeg laten).
Deze gegevens heeft u normaal gesproken ontvangen van het hosting bedrijf waar u uw website heeft ondergebracht.

ftp1

Na het inloggen met het ftp programma ziet u aan de linkerkant van het ftp programma de folders op uw eigen computer en aan de rechterkant de folders op uw hosting account.
Browse de linkerkant naar de folder op uw computer waar u de bestanden van uw website op wilt slaan.
Browse aan de rechterkant van het scherm naar de folder waar Wordpress geinstalleerd heeft.
Doorgaans is dit de folder /www/uwdomeinnaam.xyz/ of de folder public_html.

ftp2

Selecteer de bestanden aan de rechterkant en “sleep” deze naar de linkerkant.
De bestanden van uw website worden nu gedownload naar u eigen computer.

ftp4

2. Maak een dump van de database die door Wordpress gebruikt wordt via PhpMyAdmin.

PhpMyAdmin is beschikbaar in bijna alle goede control panels.
De gegevens om in te loggen in PhpMyAdmin zijn de database gebruikersnaam en het wachtwoord van de database gebruiker.

Indien u deze niet (meer) weet kunt u onderaan de handleiding een uitleg vinden hoe u deze kunt achterhalen.

Selecteer na het inloggen in PhpMyAdmin aan de linkerkant de database die door Wordpress gebruikt wordt.

myadm2

Klik op het tabblad “Export”, check de box “Save as file”, klik op “Go” en download de database dump naar uw eigen computer.

myadm1

3. Upload de bestanden van de website naar de nieuwe omgeving.

Maak via ftp verbinding met de nieuwe hosting account en selecteer aan de rechterkant de folder waar de bestanden voor uw website moeten komen te staan.
Doorgaans is dit de folder /www/uwdomeinnaam.xyz/ .
Upload de bestanden van uw website door deze te selecteren en daarna van de linkerkant naar de rechterkant te slepen.

4. Importeer de database dump in een nieuwe database.

Maak een nieuwe database aan.
Dit kunt u normaal gesproken doen via het control panel.

Onthoudt de databasenaam, de database gebruikersnaam en het wachtwoord van de database gebruiker.
In sommige control panels wordt de gebruikersnaam van uw control panel als prefix toegevoegd aan de databasenaam en de database gebruikersnaam.
Dit kunt u zien in het overzicht van de databases.

Open PhpMyAdmin, log in met de database gebruikersnaam en het wachtwoord van de database gebruiker.
Selecteer aan de linkerkant van PhpMyAdmin de database die u zojuist heeft aangemaakt, klik op import, browse naar de database dump die u heeft opgeslagen op uw eigen computer en selecteer de database dump.
Klik op start op de database dump te importeren.5. Pas het Wordpress bestand wp-config.php aan met de waardes van de nieuwe hosting omgeving

Selecteer aan de rechterkant van het ftp programma het bestand configuration.php, klik de rechter muis knop op het bestand en kies voor “edit”.

wordpress_conf

define(’DB_NAME’, ‘databasenaam’); (de naam van de database die u heeft aangemaakt)
define(’DB_USER’, ‘database gebruikersnaam’); (de naam van de database gebruiker die u heeft aangemaakt)
define(’DB_PASSWORD’, ‘wachtwoord database gebruiker’); (het wachtwoord van de database die u heeft aangemaakt)

Sla de wijzigingen op en upload het bestand naar de server.6. Normaal gesproken zal uw Wordpress website nu werken in de nieuwe hosting omgeving!N.B. Indien u de database gebruikersnaam en het wachtwoord van de database gebruiker niet meer weet dan kunt u deze achterhalen door het bestand wp-config.php dat u gedownload heeft naar u eigen computer te openen met een tekst editor.

De waarde bij “define(’DB_USER’, ‘database gebruikersnaam’)” is de database gebruikersnaam en de waarde bij var “define(’DB_PASSWORD’, ‘wachtwoord database gebruiker’)” is het wachtwoord van de database gebruiker.

Ip adres blokkeren

Soms kan het voorkomen dat u een ip adres de toegang tot uw website wilt blokkeren.

Dit kunt u doen via een .htaccess bestand dat u moet plaatsen in de hoofd folder van uw domein.

Het .htaccess bestand moet de volgende code bevatten:

order allow,deny
deny from 123.45.6.7
deny from 012.34.5.
allow from all

In het bovenstaande voorbeeld wordt de toegang tot uw website geblokkeerd voor het ip adres 123.45.6.7 en voor het ip block 012.34.5. (ip adres 012.34.5.1 tot en met 012.34.5.9).


Altijd ‘www’ in URL

In verband met zoekmachine optimalisatie is het beter dat een webpagina alleen te bereiken is via één URL en dus niet via bijvoorbeeld http://www.uw-eigen-domeinnaam.nl/index.html en http://uw-eigen-domeinnaam.nl/index.html .

U kunt dit realiseren via een .htaccess bestand dat u moet plaatsen in de hoofd folder van het domein waarvoor u dit wilt toepassen.

Code:

(altijd “www” gebruiken)

RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.uw-eigen-domeinnaam.nl$
RewriteRule ^(.*)$ http://www.uw-eigen-domeinnaam.nl/$1 [R=301]

(nooit “www” gebruiken)

RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^uw-eigen-domeinnaam.nl$
RewriteRule ^(.*)$ http://uw-eigen-domeinnaam.nl/$1 [R=301]


Website redirect

301 redirect

Een 301 redirect is de meest efficiënte en zoekmachine vriendelijke manier om een webpagina door te verwijzen naar een andere pagina.
Een 301 redirect kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer u een andere domeinnaam wilt gaan gebruiken en de bezoekers van uw “oude” domeinnaam wilt doorverwijzen.

Een 301 redirect is eenvoudig in te stellen en de zoekmachine ranking voor de betreffende pagina blijft normaal gesproken behouden.

Een 301 redirect staat voor “moved permanently”.

Enkele voorbeelden van een 301 redirect:

PHP redirect:

<?
Header( “HTTP/1.1 301 Moved Permanently” );
Header( “Location: http://www.nieuwe-domeinnaam.nl” );
?>

ASP redirect:

<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status=”301 Moved Permanently”
Response.AddHeader “Location”,”http://www.nieuwe-domeinnaam.nl/”
%>

ASP.net redirect:

<script runat=”server”>
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = “301 Moved Permanently”;
Response.AddHeader(”Location”,”http://www.nieuwe-domeinnaam.nl”);
}
</script>

.htaccess redirect

# Een hele website doorverwijzen naar een ander domein
Redirect 301 / http://www.nieuwe-domeinnaam.nl/

# Een specifieke pagina doorverwijzen naar een ander domein
Redirect 301 /folder/pagina-naam.html http://www.nieuwe-domeinnaam.nl/pagina-naam.html


« Oudere blogs   Nieuwere blogs »