Website redirect

301 redirect

Een 301 redirect is de meest efficiënte en zoekmachine vriendelijke manier om een webpagina door te verwijzen naar een andere pagina.
Een 301 redirect kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer u een andere domeinnaam wilt gaan gebruiken en de bezoekers van uw “oude” domeinnaam wilt doorverwijzen.

Een 301 redirect is eenvoudig in te stellen en de zoekmachine ranking voor de betreffende pagina blijft normaal gesproken behouden.

Een 301 redirect staat voor “moved permanently”.

Enkele voorbeelden van een 301 redirect:

PHP redirect:

<?
Header( “HTTP/1.1 301 Moved Permanently” );
Header( “Location: http://www.nieuwe-domeinnaam.nl” );
?>

ASP redirect:

<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status=”301 Moved Permanently”
Response.AddHeader “Location”,”http://www.nieuwe-domeinnaam.nl/”
%>

ASP.net redirect:

<script runat=”server”>
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = “301 Moved Permanently”;
Response.AddHeader(”Location”,”http://www.nieuwe-domeinnaam.nl”);
}
</script>

.htaccess redirect

# Een hele website doorverwijzen naar een ander domein
Redirect 301 / http://www.nieuwe-domeinnaam.nl/

# Een specifieke pagina doorverwijzen naar een ander domein
Redirect 301 /folder/pagina-naam.html http://www.nieuwe-domeinnaam.nl/pagina-naam.html