Privacy statement

Your-webhost verwerkt persoonsgegevens voor haar klanten.
In deze privacy policy geven we op een eenvoudige en transparante manier weer welke gegevens we verwerken, waarom en wanneer we deze verwerken en hoe we met persoonsgegevens omgaan.

Wanneer worden persoonsgegevens verzamelt:

Your-webhost verzamelt persoonsgegevens tijdens tijdens het bezoek aan onze website, bij het plaatsen van een bestelling van onze producten, tijdens het contact opnemen met ons via het ticket center, per e-mail en wanneer er op andere wijze contact met ons wordt opgenomen.
Tijdens het gebruik van onze diensten kunnen we informatie verzamelen over wanneer en hoe deze diensten gebruikt worden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

Your-webhost verwerkt persoonsgegevens als:

  • voorletter(s)
  • tussenvoegsel
  • achternaam
  • adres
  • postcode
  • woonplaats
  • telefoonnummer
  • e-mail adres
  • bankgegevens
  • IP adres

Tijdens het gebruik van onze diensten kunnen we ook informatie verzamelen over het gebruikte besturingssysteem, browserversie en het tijdstip van het gebruik van een dienst.
Your-webhost verzamelt geen informatie over de inhoud van de communicatie die die via onze diensten kunnen worden uitgevoerd.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt:

Your-webhost verwerkt persoonsgegevens om het mogelijk te maken de diensten die we aanbieden te kunnen leveren.
Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld nodig voor de aanvraag van de registratie van een domeinnaam, voor het kunnen beantwoorden van vragen, het mogelijk te maken om producten te verlengen etc. .

Daarnaast kan het zijn dat uit veiligheidsoverwegingen ip adressen worden opgeslagen in ons systeem.
Dit maakt het mogelijk om na te kunnen gaan welke wijzigingen er vanaf een bepaald ip adres aan de instellingen van een hosting account zijn uitgevoerd.
In sommige gevallen is het nodig om ip adressen te verwerken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor het opheffen van een blokkade van een ipadres in onze firewall.

Verwerking door derden:

Your-webhost maakt gebruik van diensten en/of systemen van derde parijen waarbij mogelijk persoonsgegevens worden uitgewisselt. Dit om het mogelijk te maken om alle diensten die wij aanbieden te kunnen leveren.
Zo is het bijvoorbeeld voor de aanvraag van een domeinnaam noodzakelijk om persoonsgegevens (voorletter(s), tussenvoegsel, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres) mee te sturen naar de betreffende registry, zoals de Stichting Domeinnaam Registratie Nederland, om de registratie van een domeinnaam mogelijk te maken omdat wij in deze alleen de registrant zijn.
Na de registratie van een domein worden de domeinnaam gegevens publiek zichtbaar gemaakt via de WHOIS database van de betreffende registry.
In de meeste gevallen is het mogelijk dat wij deze gegevens (op verzoek) anoniem maken.

Met derde partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Derde partijen hebben geen toegang tot onze systemen.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens:

Wanneer u persoonsgegevens heeft doorgegevens aan Your-webhost, dan kunt u een verzoek indienen tot inzage in welke gegevens wij van u verwerken.
Ook kunt u een verzoek indienen om gegevens te wijzigen of te verwijderen.
Het kan echter zijn dat persoonsgegevens niet direct verwijderd kunnen worden omdat wij bijvoorbeeld gehouden zijn aan de ficale bewaarplicht.

Bewaartermijn:

Your-webhost bewaard persoonsgegevens zolang het nodig is om onze diensten aan u te kunnen leveren.
Na het beeindigen van het gebruik van onze diensten zullen uw gegevens zo spoedig mogelijk verwijderd worden uit ons systeem, waarbij we ons moeten houden aan de bewaartermijn die op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:

Om misbruik van persoonsgegevens en ongeautoriseerde toegang tot onze systemen te voorkomen, monitoren wij onze systemen 24/7 en hebben wij passende beveiliginsmaatregelen genomen welke regelmatig getest worden.
Teneinde persoonsgegevens te kunnen herstellen bij technische of fysieke storingen maken wij backups van deze gegevens.
Deze backups worden opgeslagen op onze eigen backup servers en wij maken geen gebruik van opslag media van derden.

Vragen:

Heeft u vragen, opmerkingen of bent u van mening dat Your-webhost niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt, neem dan contact met ons hierover op.
Op grond van de privacy wetgeving kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier hoe wij persoonsgegevens verwerken.

Aanpassen Privacy Statement:

Your-webhost behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.